diumenge, 16 d’abril de 2017

BIBLIOWEB

ARBOLAPP
Diccionari de termes botànics. Arbolapp es dirigeix a totes les persones que vulguin iniciar-se o aprofundir en el coneixement dels arbres del seu entorn. Per això s'utilitza un llenguatge assequible i explicacions senzilles sense abandonar el rigor científic. Permet identificar arbres silvestres de la Península Ibèrica i les Illes Balears.


WOMEN IN SCIENCE (inclou audiollibres)
Research & Innovation de la Comissió Europea
Durant gran part de la història humana, les dones van ser excloses oficialment l'àmbit científic. No obstant això, malgrat la seva invisibilitat en la narrativa de la història, això no vol dir que la ciència era exclusivament un món d'homes. Moltes dones, al llarg dels segles, han aconseguit superar la seva marginació i sobresortir en el seu camp elegit, fent contribucions vitals a la suma del coneixement humà.
El llibre explica les històries d'algunes de les heroïnes de la ciència europea i, a través dels seus relats, s'enriqueix i completa la història del coneixement científic, posant de relleu la seva cara de dona.