diumenge, 16 d’abril de 2017

BIBLIOWEB


LA MESURA DE LA TERRA
De la planura a la bala blava
L'Institut Cartogràfic de Catalunya presenta el còmic La mesura de la Terra. De la planura a la bala blava que és la versió en paper del vídeo amb el mateix nom.
Es mostra l'evolució de la representació de la Terra al llarg del temps: des de l'Antiguitat, quan el món era profundament misteriós, fins a l'actualitat, moment en què la cartografia ha quedat incorporada a la vida quotidiana.ARBOLAPP
Diccionari de termes botànics. Arbolapp es dirigeix a totes les persones que vulguin iniciar-se o aprofundir en el coneixement dels arbres del seu entorn. Per això s'utilitza un llenguatge assequible i explicacions senzilles sense abandonar el rigor científic. Permet identificar arbres silvestres de la Península Ibèrica i les Illes Balears.Durant gran part de la història humana, les dones van ser excloses oficialment l'àmbit científic. No obstant això, malgrat la seva invisibilitat en la narrativa de la història, això no vol dir que la ciència era exclusivament un món d'homes. Moltes dones, al llarg dels segles, han aconseguit superar la seva marginació i sobresortir en el seu camp elegit, fent contribucions vitals a la suma del coneixement humà.
El llibre explica les històries d'algunes de les heroïnes de la ciència europea i, a través dels seus relats, s'enriqueix i completa la història del coneixement científic, posant de relleu la seva cara de dona.