dimarts, 14 de gener de 2014

PREMIS DEL TALLER DE LECTURA I IL·LUSTRACIÓ 2013-2014 (1r D’ESO)
Com cada any, aquest curs els alumnes de 1r també han realitzat el taller de lectura i il·lustració. Aquesta activitat està promoguda per la biblioteca del centre amb la col·laboració de tots els tutors de 1r.
D’entre les cobertes presentades, se’n va fer una primera tria i se’n van seleccionar quatre de cada classe. D’aquestes quatre, n’han quedat tres de finalistes i una de guanyadora.
Els premis els repartirà el director de l’institut i l’encarregada de biblioteca el dia 20 de desembre a l’hora d’entrega de notes. També es faran públics a la web del nostre centre.  Els treballs guanyadors i els finalistes s’exposaran al tauler de la biblioteca.
Volem destacar la qualitat de molts treballs presentats . També volem donar les gràcies a totes les persones que hi han col·laborat (tutors i alumnes) perquè l’activitat es pogués portar a terme.